Ülke Avrupa Birliği'ne girme aşamasında olduğundan dolayı vatandaşlık kanunları Kopenhag Kriterleri'ne göre yeni yazılmaktadır.

Bugün verilen oturma izinleri sadece uzatılmış bir turist vizesidir. Avrupa Birliğine giriş öncesinde gayrimenkule sahip olunduğu sürece geçerliliğini korumaktadır. Avrupa Birliği'ne girildikten sonra, aynı daha önce Bulgaristan ve Romanya'da olduğu gibi, ülkede gayrimenkul alımı ile oluşan oturma izinleri iptal edilecektir.

Diğer yandan Montenegro'da oturma ve çalışma izinleriniz bulunuyorsa, her ay düzenli olarak SGK ve emeklilik primlerinizi, muhasebe hizmetlerine ilişkin masrafları, vergilerinizi ve ofis kiranızı ödüyorsanız ve vergi beyannamelerinizi zamanında veriyorsanız sisteme dahil olmuşsunuz demektir. Bu durumda da pasaporta giden süreçler sizin için daha farklı çalışacaktır.

Gayrimenkul alımlarınızı şirketiniz üzerinden gerçekleştirmenizin de büyük avantajları bulunmaktadır. Bütün bunlardan dolayı sürecin ilk adımı olarak şirket kurulmasını önermekteyiz.

Montenegro 3 Haziran 2006 tarihinde Sırbistan'dan ayrılarak bağımsız bir ülke haline gelmiştir. Parlamenter Demokrasi sisteminin geçerli olduğu ülkede hukuk sistemi Kıta Avrupası hukuk sistemidir.

Montenegro Sırbistan ile ayrılma ve bağımsızlığını ilan etme ardından etnik sorunlarını çözmüş bir ülkedir. Gelişim sürecinde ve ekonomisini canlandırmayı hedef edinmiştir.

Montenegro iyi işleyen bir sağlık sistemine sahiptir. Tüö şehirlerinde tam teşekküllü özel ve devlet hastanelerinin bulunduğu ülkede Sosyal Sigorta primlerinizi düzenli ödemeye devam ettiğiniz sürece devlet hastanelerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

Eğitim alanında da hem devlet hem özel okulların bulunduğu Montenegro'da üniversite öncesinde 12 yıllık eğitim sistemi uygulanmaktadır. Kaliteli bir eğitim sistemine sahip olan ülkede üniversite e meslek okullarının yanı sıra yabancılara İngilizce eğitim veren yabacı okullar da bulunmaktadır.

Montenegro'da anlaşmalar gereği Türk vatandaşlarına vize uygulaması bulunmamaktadır. Geçerli pasaport ile ülkeye giriş yapmak ve 90 gün süre ile Montenegro'da kalmak mümkündür.

Montenegro Ortodoks Hıristiyan, Katolik, Protestan, Musevi, İslam ve diğer mezheplerden oluşan çok dinli bir devlettir. Müslümanlar nüfusun yaklaşık %19'unu oluşturmaktadır.

Montenegro'nun resmi para birimi Euro'dur.

Montenegro’da hayat diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça ucuzdur. Turizme dayalı bir ülke olması sebebi ile turist sezonunda fiyatlar yükselirken kışın ciddi bir şekilde düşer.

Örnek vermek gerekirse etin kilosu 4 €’dur. Montenegro’da kira fiyatları aylık 350 €'dan başlamaktadır. 3 kişilik bir ailenin ortalama aylık yemek masrafı 250 €, ulaşım masrafı 150 €, elektrik, telefon vb. giderleri 150 € tutmaktadır. Ortalama bir arabanın fiyatı ise 15.000 €’dur.

Montenegro Avrupa Birliği'ne girme sürecinde olduğundan dolayı, sadece Montenegro vatandaşları için süreli olarak serbest dolaşım haklarını da almış durumdadır.

Montenegro 15 Ekim 2007 tarihinde İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı imzalayarak Batı Balkan ülkeleri arasında Anlaşmayı imzalayan 4. ülke olmuştur.

Montenegro Aralık 2010'da Avrupa Birliği aday ülkesi olmuş, 29 Haziran 2012 tarihinde ise Montenegro’nun Avrupa Birliği'ne üyeliğine yönelik müzakerelerin başlamasına dair karar alınmıştır.

5 Haziran 2017 tarihinde NATO üyeliği gerçekleştirerek toprak bütünlüğünü uluslararası güvence altına almıştır.

Balkan devletlerinin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin 2025 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte 30 başlığı açmış olan Montenegronun sadece 3 başlığı kapalı haldedir ve Avrupa Birliği'ne girişi gerçekleşecek ilk ülke olması beklenmektedir.

Montenegro'nun Avrupa Birliği'ne girişi ardından almış olduğunuz oturma ve çalışma izni tüm Schengen ülkelerinde de geçerli hale gelecektir. Tüm Schengen ülkelerine vizesiz giriş ve serbest dolaşım hakkına sahip olurken istediğiniz Schengen ülkesinde ikamet etme, çalışma ya da ticari faaliyette bulunma imkanına da sahip olacaksınız. Ayrıca tüm devlet hizmetlerinden de ücretsiz faydalanma imkanı da doğacak.

Montenegro 29 Nisan 2012 tarihi itibariyle Dünya Ticaret Birliği üyesidir.

Avrupa Birliği'ne girme hazırlığında olan Montenegro Avrupa ülkeleri arasında en uygun fiyatlarla oturma ve çalışma izni alabileceğiniz ülkedir.

Avrupa Birliği üyeliğine az bir süre kalan Montenegro’da oturma ve çalışma izni alırsanız bugünden hem vergi avantajlarından yararlanmaya başlamış olursunuz hem de kendiniz ve aileniz için Avrupa’da yaşama ve çalışma yani Avrupalı olma imkanını en uygun bütçeyle yakalamış olursunuz.

Montenegro'da şirket kurarak oturma ve çalışma izni almanız durumunda eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız da bu haklardan faydalanabilmektedir.

Şirket kurulumu ardından 5 yıl süre ile gün atlamadan düzenli olarak SGK ve emeklilik primlerinizi, muhasebe hizmetlerine ilişkin masraflarıızı, vergilerinizi ve ofis kiranızı öder ve vergi beyannamelerinizi zamanında verirseniz 5. yılın sonunda izinleriniz kalıcı hale gelerek ömür boyu geçerlilik kazanır. Bu durum bu gün şirket kuranlar için geçerli olan kazanılmış bir haktır ve ilerideki değişikliklerin bağlayıcılığı yoktur.

Kuracağınız şirketin aktif faaliyette bulunması gerekli değildir. Burada önemli olan şirkete ait SGK ve emeklilik primlerinizin, muhasebe hizmetlerine ilişkin masraflarınızın, vergilerinizin ve ofis kiranızın her ay düzenli olarak ödenmesi ve vergi beyannamelerinizin zamanında ve muntazam yapılmasıdır. Böylece oturma ve çalışma izinleriniz devam edecektir.

Şirket 5 yıl süreyle açık kaldığı taktirde oturma ve çalışma izinleriniz kalıcı hale gelir. Arzu ettiğiniz taktirde 5. yılın ardından şirketinizi kapatabilirsiniz.

Mülk alımı ile kazanılmış olan oturma izni bir çeşit uzatılmış turist vizesidir ve mülkün sahipliği devam ettiği sürece bu izinden faydalanılabilinir. Diğer yandan Avrupa Birliği'ne giriş ardından, daha önce Bulgaristan ve Romanya'da da uygulandığı şekilde gayrimenkul alımı ile gelen izinler iptal edilecektir.

Bundan dolayı ileride olası bir vatandaşlık hakkı için ülkeye bir katkı sağlayacağınız şirket kurma yolunu kullanmanız gerekir.

Avrupa Birliği'ne giriş ardından vatandaşlığı almanız durumunda birliğe bağlı tüm ülkelerde serbest dolaşım, yerleşme, çalışma ve sosyal imkanlardan yararlanma hakkınız olacaktır. Montenegro'nun diğer Avrupa ülkelerine göre en büyük avantajlarından biri 1 € sermaye ile şirket kurulabiliyor olmasıdır. Bu rakkama hiç bir ülkede şirket kuruluşu yapmanız mümkün değildir.

Montenegro'nun Avrupa Birliği'ne girişinden önce alacağınız oturma ve çalışma izni sadece Montenegro için geçerlidir. Diğer yandan Avrupa Birliği üyeliği gerçekleştikten sonra kazanılmış bu hakkınız yasalara göre iptal edilemeyeceğinden devam edecek ve AB ülkelerinde serbest dolaşım, oturma ve çalışma hakkınız olacaktır.

Eğer AB üyeliği öncesinde çalışma ve oturma izni alınmamışsa üyelik ardından bu izinler verilmeyecektir.

Montenegro Avrupa Birliğine girmeden önce
Oturma ve çalışma iznine,
Emlak alma, kiralama ve satma hakkına,
Tüm ticari faaliyetlerden ve banka hizmetlerinden yararlanabilme hakkına sahip olacaksınız.

Ayrıca Avrupa Birliği’ne girdikten sonra oluşacak kanun değişikliklerinden etkilenmeden, mevcut elde ettiğiniz haklarınız devam edecektir.

Avrupa Birliğine giriş ardından birliğe üye tüm Avrupa ülkelerinde;
Vizesiz seyahat ve serbest dolaşım hakkınız,
İkamet hakkınız,
Serbest ticari faaliyet hakkınız,
Ve ülkelerin devlet hizmetlerinden yararlanma hakkınız olacaktır.

Montenegro 2006 yılında Sırbistan'dan ayrılmasının ardından ekonomik olarak büyüme kat etmeye çalışmaktadır. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde olan ülke büyümesini arttırmak amacıyla ülkesinde yabancı yatırımcılara fırsat tanımaktadır.

Montenegro'da geçerli Kurumlar Vergisi oranı %9'dur. Montenegro'da kuracağınız şirket üzerinden tüm dünyaya fatura kesmeniz mümkündür. Montenegro “Onshore” bir ülkedir. Montenegro'daki bütün masraflarınızı vergiden düşebilirsiniz.

Montenegro'da şirket sahipleri için Gelir Vergisi oranı %9'dur.

Montenegro'da 2018 yılı itibariyle KDV oranı %21'dir.

Montenegro’da işçi çalıştırma maliyetleri diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha ucuzdur. Vasıfsız ve eğitimsiz bir yerel çalışan için asgari ücret €198’dur.

Avrupa Birliği'ne girme hazırlığında olan Monrenegro'da hukuk sistemi Kopenhag Kriterleri'ne göre hazırlanmaktadır. Bundan dolayı da yerli ve yabancı tüm yatırımcıların hakları sıkı hukuk kuralları ile koruma altında bulunmaktadır. Aynı kanunlar çerçevesinde mülk hakları da koruma altındadır.

Montenegro’da yabancı yatırımcıların gerek şirket tesis ve iş yerleri, gerekse daire ve yaşam alanları gibi gayrimenkul hakları bulunmaktadır. Ayrıca yabancıların da aynı Montenegro vatandaşları gibi miras yoluyla gayrimenkul üzerinde mülkiyet talep hakları bulunmaktadır.

Montenegro ekonomisi ağırlıklı olarak turizm ve servis sektörüne dayalı bir ülkedir. Her geçen yıl daha fazla turiste ev sahipliği yapan Montenegro’da restoran, otel ve gayrimenkul alımları önemli birer yatırım aracı olarak görülüyor.

Ülke başta hayvancılık, tarım, turizm ve buna bağlı inşaat ve yan hizmet sektörleri ile geçinmektedir.

5 yıl süre ile şirket faaliyetlerinize bağlı işlemlerini gün aksatmadan gerçekleştirdiğiniz taktirde 5. yılın sonunda çalışma ve oturma izninizin kalıcı hale gelmesi söz konusudur. Her sene sonunda bir sonraki senenin işlemleri için bizimle çalışmaya devam edip etmeyeceğinize siz karar verirsiniz. Arzu ederseniz 5. yılın sonunda kalıcı izin geçişi işlemlerinizi de bizimle gerçekleştirebilirsiniz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id felis auctor, varius libero ut, molestie ex. Integer pretium nunc non venenatis sollicitudin. Vivamus venenatis condimentum maximus. In in elementum dui. Vivamus ullamcorper metus dui, vel egestas nisi viverra vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ante nibh, porta in ultrices eu, scelerisque eu magna.

Doğuş Grubu, Global Yatırım Holding, Net Holding, Gintaş, Tosyalı, Acıbadem Hastaneler Grubu, Doğtaş Mobilya, Yataş gibi büyük Türk şirketleri ülkede yatırım yapmıştır.

Son 8 yıl içerisinde Montenegro'da 50 binin üzerinde şirket kurulmuştur.

Montenegro "Onshore" bir ülkedir ve uluslararası para transferleri serbestçe yapılabilmektedir. Montenegro hükümeti, ülkenin altyapısını geliştirmek amacıyla Dünya Bankası, The European Investment Bank, EBRD gibi uluslararası kuruluşlar ve yabancı mühendislik firmaları ile işbirliği içerisindedir.

Yabancı yatırımcılar da yerli yatırımcılarla aynı vergilendirmelere tabidir.

SORULARINIZ İÇİN BİZE ULAŞIN

Tüm sorularınız için bize aşağıdaki formdan ulaşabilirsiniz. Yetkililerimiz en kısa sürede size dönüş yaparak tüm sorularınızı yanıtlayacaktır.

[recaptcha]

TOP